»percorso sommerso« Galeria Szyb Wilson, Katowice, Poland

 

»percorso sommerso« Galeria Szyb Wilson, Katowice, Poland