Galerie Peron / Prague TRANTINA ALBORGHETTI FUCHS - opening 19. September 18 hPaola Alborghetti a Eckehard Fuchs

Absolventka milánské Brery Paola Alborghetti a Eckehard Fuchs, který vystudoval drážďanskou
Akademii výtvarných umění, jsou partnerskou dvojicí, pro jejichž tvorbu se stala dominantním
médiem malba. Seznámili se v saské metropoli, kam Paolu přivedl studijní pobyt v roce 2003, který
zanedlouho vystřídalo rozhodnutí přestěhovat se z Itálie do Drážďan.
Jejich životní styl už několik let charakterizuje časté přemisťování. V roce 2012 se rozhodli svůj
původní ateliér v Drážďanech vyměnit za dočasné ateliéry nacházející se na různých místech, nejen v
Německu a v Itálii, ale také mimo evropský kontinent, například v Japonsku. K častým destinacím
patří Česká republika. Po Praze a severních Čechách přišel na řadu Český Krumlov, který se stal jejich
azylem letos v létě.
Neustálé cestování jim bezpochyby umožňuje poznávání nového, ať už se jedná o kulturní tradice
daného místa nebo vzhled krajiny a změna pracovních podmínek je udržuje v jistém napětí, které
zároveň přispívá k sebereflexi. To vše se určitým způsobem odráží v jejich tvorbě. Například pobyt
v Japonsku inspiroval Eckeharda Fuchse k přípravě několika podkladových pláten k malbě, která
vycházela ze střihu tradičního japonského oděvu kimono. Pro Paolu Alborghetti byla zase před dvěma
lety silným zážitkem návštěva prehistorických skalních rytin v oblasti Val Camonica v Lombardii, kde
se v horském městečku Bienno společně účastnili umělecké rezidence. Bohatý „vzorník“
prehistorických skalních rytin je jí dosud inspirací při vzniku volného cyklu pojmenovaného Znak jako
krajina.
Skutečnost, že Paola a Eckehard jsou partnerskou dvojicí, která tvoří spolu, ale neznamená, že své
práce vytváří společně. Ke sledování jejich odlišného malířského přístupu nás přímo vybízí dvě
krajinomalby nazvané „Erste böhmische Landschaft“ a „The First Landscape in Český Krumlov“, které
vznikly letos v létě na jihu Čech.
Paola Alborghetti vytváří abstraktní kompozice, které ve výsledku prezentuje jako krajiny. Předlohou
je jí buď skutečná krajina, kterou vyabstrahuje obvykle s uplatněním bohaté škály barev, nebo lidský
obličej či maska. Svědčí o tom také názvy jednotlivých cyklů: Hlava jako krajina, Maska jako krajina,
Znak jako krajina. Přístup Eckeharda Fuchse je opačný. Maluje-li krajinu, je v jeho zážitku skutečnost
sice narušena, ale stále rozeznáváme zjevné prvky spojené s krajinou – strom, kmen, větve, kulaté
balíky sena, nebe. Zamíří-li občas i on k abstraktnějšímu projevu, zakomponuje vždy do obrazu něco
konkrétního a „hmatatelného“. Proto pro něj není těžké přesunout se i k figurální malbě, jak o tom
z českokrumlovské produkce svědčí například obraz s názvem „Sourozenci“ („Geschwister“).
Ačkoli jejich vyjadřovacím jazykem jsou odlišné malířské přístupy a jejich práce fungují samostatně,
vidím-li je pospolu, jako by se najednou stávaly dvěma částmi jednoho celku.
Hana Crotti Křenková

Hana Crotti Křenková je historička umění a kurátorka. Vystudovala dějiny umění na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v
Praze. Žije a pracuje v Miláně. Od roku 2015 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava, pro pořad Mozaika připravuje glosy o
aktuálních výstavách a dění na výtvarné scéně v Itálii. Přispívá do časopisu Art&Antiques a internetových portálů Atelier for
Art a Artalk. Je členkou Syndikátu novinářů ČR.