open studio Šaldova 12, Prague - Karlin
Paola Alborghetti, Eckehard Fuchs, Petr Lysáček, Dan Trantina

24th September 2013 at 6 PM / Šaldova 12, Prague - Karlin

Gallery AERO KARLIN, PRAGUE


Paola Alborghetti und Eckehard Fuchs :::UPDATE::: ,Gallery AERO KARLIN, Prague, 2013

 Eckehard Fuchs

Eckehard Fuchs

 Eckehard Fuchs

  Eckehard Fuchs

 Dan Trantina

 Paola Alborghetti

 Dan Trantina


Paola Alborghetti

Paola Alborghetti und Eckehard Fuchs :::UPDATE::: ,Gallery AERO KARLIN, Prague, 2013


Umělecký zájem Eckeharda Fuchse osciluje mezi tématy paměti, imaginace a pocitů zanechaných v lidském podvědomí. Vychází z estetiky římské a gotické plastiky, italské renesance a německé exprese. Vytváří vizuální příběhy, v nichž se objevují postavy představující lidské stavy touhy, odloučení, utrpení a zoufalství. Kombinuje jemné tóny současně s expresivně zářícími barvami. Jeho obrazy neopisují realitu jako takovou, spíše provázejí diváka skrze psychologickou krajinu a umožňují nahlédnout pootevřeným oknem do hlubin duše.